П.В.Лук’янов
Про один чисельно-аналітичний підхід до розв’язання задачі генерації звуку тонким крилом. Частина II. Схема застосування для нестаціонарних задач

Акустичний вісник, Том 15 № 3, (2012) с.45-52
Проаналізовано чисельні схеми розв'язання рівняння поширення малих нестаціонарних збурень від тонкого крила. Вказано їхні особливості, переваги й недоліки. Відзначено, що схеми змішаного типу, в яких часова змінна не відокремлюється від просторових, а безпосередньо включена до загальної розрахункової молекули, дозволяють більш точно врахувати специфіку розв'язку в задачах зі швидкою зміною параметрів течії. Як приклад застосування однієї з таких схем наведено подальший розвиток чисельно-аналітичного підходу для нестаціонарних задач акустики. На його базі проведено чисельний обрахунок задачі генерації звука при обтіканні тонкого крила (лопаті гвинта) нестаціонарним потоком при різних кінематичних і геометричних параметрах.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
генерація звуку потоком, тонке крило, потенціальне наближення, чисельно-аналітичні методи
МОВА ТЕКСТУ: російська