И.О.Луковський, О.В.Солодун, О.М.Тимоха
Нелінійна асимптотична модальна теорія резонансних коливань рідини у зрізаних конічних баках

Акустичний вiсник, Том 14 № 4, (2011) с.37-63
Розглядаються нелінійні резонансні коливання ідеальної нестисливої рідини в жорсткому баці у формі зрізаного кругового конуса при його поступальних коливаннях з частотою, близькою до основної власної частоти коливань рідини. З використанням техніки неконформних відображень побудовано нелінійну модальну асимптотичну теорію. Запропоновано алгоритм визначення коефіцієнтів відповідної нелінійної модальної системи. За допомогою цієї системи проаналізовано усталені резонансні рухи рідини. Проведене порівняння одержаних результатів з експериментальними даними.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
нестислива рідина, вільна поверхня, нелінійні коливання, резонансні рухи, модальна асимптотична теорія
МОВА ТЕКСТУ: російська