Т.C.Краснопольська, Є.Д.Печук
Регулярна й хаотична динаміка модифікованої моделі взаємодії серцево-судинної й респіраторної систем

Акустичний вiсник, Том 14 № 4, (2011) с.27-36
Досліджено модель взаємодії серцево-судинної й респіраторної систем, модифіковану з урахуванням зворотного впливу діяльності серця на параметри дихальних осциляцій. Розглядалися лінійні наближення невідомих функціональних залежностей зворотного впливу. Респіраторний тракт моделювався автоколивальною системою, яка зазнає імпульсного впливу сердечних скорочень. Методами сучасної нелінійної динаміки досліджено усталені режими побудованих моделей. Виявлено регулярні (періодичні й квазіперіодичні), а також хаотичні режими, характерні для функціонування кардіосистем.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
серцево-судинна система, респіраторна система, нелінійна динаміка, квазіпериодичні режими, хаос
МОВА ТЕКСТУ: російська