В.Р.Богданов, Г.Т.Сулим
Плоский напружений стан матеріалу з урахуванням процесу розвантаження у динамічній пружно-пластичній постановці

Акустичний вiсник, Том 14 № 4, (2011) с.3-8
З використанням різницевих методів досліджено плоский напружений стан тонкого компактного зразка з нерухомою тріщиною в нестаціонарній пружно-пластичній постановці. При цьому враховувався процес розвантаження матеріалу при навантаженні, яке прикладене до локалізованої області й змінюється з часом за лінійним законом. У ролі основного незалежного параметра для виявлення розвитку полів напружень, деформацій, параметра Одквіста і т.п. вибрано розрахункове значення коефіцієнта інтенсивності напружень біля тріщини у статичній задачі для пружно-деформованого компактного зразка. Виявлені характерні осциляції напружень при досягненні коефіцієнтами інтенсивності напружень критичних значень. Розроблена методика дає можливість визначати в'язкість руйнування (тріщиновитримність) матеріалу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
компактний зразок, пластична деформація, нерухома тріщина, параметр Одквіста
МОВА ТЕКСТУ: українська