Г.І.Сокол
Методики розрахунку характеристик акустичних полів вітроенергетичних установок: Інфразвук у вітроенергетиці

Акустичний вiсник, Том 14 № 3, (2011) с.60-70
Розглянуті фізичні основи генерування акустичних полів, що виникають при роботі вітроенергетичних установок. Отримані аналітичні вирази, які дозволяють провести аналіз характеристик полів. Розроблені методики розрахунку для визначення частот, звукових тисків та характеристик направленості.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
вітроенергетична установка, повітряний гвинт, генерація звуку, моди коливань, частотний спектр, характеристика направленості, інфразвук
МОВА ТЕКСТУ: російська