А.Ф.Назаренко, О.А.Назаренко, Т.М.Сліозберг
Аналіз тиску в протитоковій гідродинамічній випромінюючій системі

Акустичний вiсник, Том 14 № 2, (2011) с.53-56
Математична модель протитокової гідродинамічної випромінюючої системи із звукоутворюючим елементом кавітаційної природи містить три базові параметри, які визначаються з використанням експериментальних даних. Один з них - середній за період коливань основного тону тиск у звукоутворюючому елементі системи. Цю величину слід визначити аналітично з моделі, яка в подальшому коригується на основі експериментальних даних.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
протитоковий гідродинамічний випромінювач, звукоутворюючий елемент, кавітація, тиск, період коливань
МОВА ТЕКСТУ: російська