В.В.Клепко, Б.Б.Колупаєв, Б.С.Колупаєв, Є.В.Лебедєв
Деформаційна поведінка гнучколанцюгових полімерів на ультразвукових частотах

Акустичний вiсник, Том 14 № 1, (2011) с.49-55
Досліджені структурні утворення й деформаційні властивості типових представників гнучколанцюгових полімерів (ПВХ, ПС й ПВБ). Показано, що в температурному діапазоні 293 К≤T≤T_g+40 К спостерігається зміна величин коефіцієнтів квазіпружного зв'язку між структурними елементами макромолекул, флуктуаційного вільного об'єму та об'єму мікропустот, які сприяють самоорганізації систем. За допомогою фононного механізму встановлено, що в ультразвуковому полі з частотою 0.4 МГц руйнування структурних утворень і прохідних ланцюгів макромолекул не відбувається: для ПВБ - при T≤T_g; для ПВХ - при T≤T_g-10 К; для ПС - при T≤T_g-20 К.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гнучколанцюгові полімери, макромолекула, структурний елемент, ультразвук, самоорганізація
МОВА ТЕКСТУ: російська