І.Ф.Киричок, Т.В.Карнаухова
Резонанснi коливання й вiбророзiгрiв гнучких круглих пластинок з п'єзоактуаторами при шарнiрному й жорсткому закрiпленнях

Акустичний вiсник, Том 14 № 1, (2011) с.40-48
Розв'язано спряжену задачу про вимушені резонансні осесиметричні коливання й дисипативний розігрів гнучких круглих пластинок з п'єзоактивними актуаторами. Розглянуті питання механічного й електричного збудження коливань, а також можливість демпфування механічних коливань за допомогою подачі відповідної різниці електричних потенціалів на електроди актуаторів. Досліджено вплив граничних механічних і теплових умов, геометричної нелінійності й температури дисипативного розігріву на активне демпфування гнучких пластинок.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
термопружність, резонансні коливання, дисипативний розігрів, п’єзоелектричний актуатор, геометрична нелінійність, активне демпфування
МОВА ТЕКСТУ: українська