В.М.Косенков
Вплив пружності циліндричної стінки розрядної камери на хвильові процеси, які в ній проходять

Акустичний вiсник, Том 13 № 1, (2010) с.36-43
На базі замкненої математичної моделі, яка враховує фізично й геометрично нелінійні зв'язки між процесами в електричному колі, рідині й деформівному твердому тілі теоретично досліджено нестаціонарні хвилі у циліндричній розрядній камері з пружною стінкою. Визначено вплив різних факторів на динаміку досліджуваної системи.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
розрядна камера, нестаціонарні хвилі, деформівна стінка, фізична нелінійність, геометрична нелінійність
МОВА ТЕКСТУ: російська