В.В.Клепко, Б.Б.Колупаєв, Є.В.Лебедєв, Б.С.Колупаєв
Механізм диссипації акустичних хвиль у лінійних гнучколанцюгових полімерах

Акустичний вiсник, Том 13 № 1, (2010) с.30-35
Викладено результати вивчення акустичних властивостей типового представника лінійних гнучколанцюгових полімерів - полівінілхлориду - в області (290...350) К на частоті 0.4 МГц. Розглянуті різні механізми дисипації енергії ультразвукових коливань. Показано, що термопружні ефекти й фононна в'язкість не дають помітного впливу на пряме поглинання ультразвуку. Теоретично визначені порядки цих величин узгоджуються з результатами експеримента для локального й сегментального демпфірування структурних елементів полімера.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гнучколанцюгові полімери, дисипація ультразвукової енергії, деформування структурних елементів, термопружні ефекти, фононна в’язкість
МОВА ТЕКСТУ: російська