В.І.Козлов, В.Г.Карнаухов, В.М.Січко, А.В.Завгородній
Вимушені резонансні коливання й дисипативний розігрів тришарової товстостінної шарнірно опертої в’язкопружної циліндричної панелі з незалежними від температури властивостями

Акустичний вiсник, Том 13 № 1, (2010) с.22-29
Розглянуто зв'язану тривимірну задачу про вимушені гармонічні коливання й дисипативний розігрів тришарової товстостінної в'язкопружної циліндричної панелі з шарнірним опиранням торців при дії на неї зовнішнього рівномірного поверхневого гармонічного тиску. Враховано взаємодію механічних і теплових полів за припущення про незалежність властивостей матеріалу від температури. Розроблено скінченно-елементний метод розв'язання динамічної задачі в'язкопружності та задачі теплопровідності з відомим джерелом тепла. Розраховані амплітудно- й температурно-частотні характеристики, а також залежності власної частоти, коефіцієнта демпфірування, максимальних амплітуди й температури розігріву від товщини демпфіруючого середнього шару панелі при її коливаннях на першій згинній моді.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
в’язкопружність, вимушені коливання, шаруваті оболонки, дисипативний розігрів, метод скінченних елементів
МОВА ТЕКСТУ: російська