М.Т.Грінченко, А.А.Макаренкова
Спеціалізовані п’єзокерамічні сенсори для реєстрації звуків життєдіяльності людини

Акустичний вiсник, Том 13 № 1, (2010) с.11-16
Наведені результати досліджень акустичних характеристик розроблених авторами спеціалізованих п'єзокерамічних сенсорів, призначених для реєстрації звуків життєдіяльності систем організму людини у пристроях електронної аускультації.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
звуки життєдіяльності, електронна аускультація, п’єзокерамічний сенсор, характеристика чутливості, відношення сигнал-перешкода
МОВА ТЕКСТУ: російська