В.Ю.Семенов
Аналіз часового розподілу випромінювальних спектральних частот і методика їх обчислення

Акустичний вiсник, Том 12 № 4, (2009) с.52-56
Розглянуто задачу обчислення випромінювальних спектральних частот (ВСЧ), які є альтернативною формою представлення параметрів голосового тракту. Досліджені властивості взаємного розташування ВСЧ на суміжних фреймах мовного сигналу. На їхній базі запропоновано новий ощадливий метод обчислення ВСЧ. Проведено порівняння обчислювальних характеристик отриманого методу з характеристиками стандартного голосового кодеку AMR-WB. Проаналізовано ефективність методу в умовах втрат голосових даних у каналі зв'язку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
голосовий тракт, канал зв’язку, випромінювальні спектральні частоти, голосові кодеки
МОВА ТЕКСТУ: українська