О.Р.Ластовенко, В.А.Лісютін, О.О.Ярошенко
Розв’язок для імпульсної характеристики хвилеводу Пекеріса з поглинаючим дном методом стаціонарної фази

Акустичний вiсник, Том 12 № 1, (2009) с.64-71
Методом стаціонарної фази розраховані імпульсні характеристики окремих мод у гідроакустичному хвилеводі Пекеріса з поглинаючим дном. Дисперсійне рівняння розв'язано чисельно в широкому діапазоні частот. Визначені групові швидкості мод та похідні від горизонтального хвильового числа. Уточнені умови застосування методу стаціонарної фази для обчислення грунтової й водної хвиль, а також хвилі Ейрі у поглинаючому хвилеводі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
хвилевід Пекеріса, дно з поглинанням, метод стаціонарної фази, групові швидкості, дисперсія
МОВА ТЕКСТУ: російська