О.В.Коржик, В.Ю.Коржик
Одноточковий метод визначення характеристик акустичних матеріалів у хвилеводах

Акустичний вiсник, Том 11 № 1, (2008) с.28-31
Запропоновано метод вимірювання низькочастотного коефіцієнта відбиття звукопоглинаючих акустичних матеріалів на низьких частотах у заповнених водою хвилеводах. Він передбачає використання одного вимірювального гідрофона - приймача коливальної швидкості. Збудник акустичних коливань у хвилеводі має вигляд електроакустичного шестиполюсника. В установках, побудованих на основі запропонованого методу, наявність приймача коливальної швидкості дозволяє знівелювати вплив коливань стінок хвилеводу. Як наслідок збільшуються точність вимірювання відстані між обстежуваним об'єктом і гідрофоном, а також загальна експлуатаційна надійність при роботі в умовах високих гідростатичних тисків.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
коефіцієнт відбиття, електроакустичний шестиполюсник, імпеданс, вимірювання
МОВА ТЕКСТУ: російська