В.В.Клепко, Б.Б.Колупаєв, Б.С.Колупаєв, Є.В.Лєбєдєв
Акустичні властивості й структура модифікованого полівінілхлориду й полівінілбутиралю

Акустичний вiсник, Том 10 № 4, (2007) с.47-51
Для систем на базі полівінілхлориду й полівінілбутиралю із вмістом високодисперсних наповнювачів розглянуто специфіку поведінки в температурному й ультразвуковому полях на частоті 0.4 МГц. Показано, що акустичні властивості композита при поздовжній, зсувній та об'ємній деформаціях залежать від довжини структурного елемента, який бере участь у кінетиці процесу, фізикохімії поверхні та вмісту наповнювачів. Досліджено дисипацію енергії ультразвукових коливань. Визначені величини мономерного коефіцієнта тертя, резонансні й максимальні частоти елементів структури, які відповідають за локальні й сегментні релаксаційні процеси при 209 K≤T≤Tg+10 K. Виходячи з одержаних результатів, розраховано й проаналізовано спектр часів релаксації полімерних систем.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
лінійні полімери, ультразвук, дисипація акустичної енергії, мономірний коефіцієнт тертя
МОВА ТЕКСТУ: російська