В.І.Бабій
Про достовірність результатів вимірювання вертикального розподілу швидкості звуку в морі

Акустичний вiсник, Том 10 № 4, (2007) с.3-11
Розглянуто специфічну структурну похибку, обумовлену невизначеністю положення приладу при вимірюваннях вертикального розподілу швидкості звуку. В градієнтних шарах структурна складова може домінувати у результуючій похибці. Показано, що для її зменшення слід узгодити інструментальні похибки вимірювань швидкості звуку й глибини приладу. Наведені критерії такого узгодження.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
поле швидкості звуку, профіль швидкості звуку, достовірність, структурна похибка
МОВА ТЕКСТУ: російська