О.В.Бойчук, Я.А.Жук, І.К.Сенченков
Хвилі напружень у цилиндрі, що збуджуються термічним імпульсом на торці

Акустичний вiсник, Том 9 № 3, (2006) с.7-15
У рамках постановки зв'язаної задачі термомеханіки з використанням термодинамічно узгодженої теорії непружної поведінки матеріалу досліджено процес збудження та поширення хвиль напруження, викликаних дією теплового імпульсу на торці тонкого довгого сталевого циліндра. Задачу розв'язано у динамічній постановці з застосуванням скінченноелементної методики, розвиненої для моделювання зв'язаної термомеханічної поведінки фізично нелінійних матеріалів. Досліджені особливості термомеханічного стану в околі дії імпульсу, поширення хвилі напруження та зміна температури, яка супроводжує хвилю, а також зв'язок між параметрами теплового імпульсу і хвилі напруження.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
зв’язані поля, теплові напруження, непружний матеріал, термодинамічно узгоджена теорія, метод скінченних елементів
МОВА ТЕКСТУ: російська