Ю.Г.Безім’яний, Є.А.Козирацький
Відображення властивостей волокнистих матеріалів за швидкістю поширення пружних хвиль

Акустичний вiсник, Том 9 № 1, (2006) с.15-20
Відповідно до різних механічних моделей формування властивостей пористого гетерогенного середовища встановлені функціональні залежності ефективної швидкості поширення поздовжньої пружної хвилі у волокнистому композиті від властивостей вихідних компонентів та пористості. Результати моделювання зіставлені з експериментальними даними. Зроблені висновки про можливість використання швидкості пружної хвилі для оцінювання характеристик пружності й пористості волокнистого матеріалу, розмірів волокон, кількості міжчастинкових контактів, контролю їх якості, а також для прогнозування ефективних властивостей композита.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
волокнистий композит, пористість, моделі формування властивостей, швидкість поздовжньої хвилі
МОВА ТЕКСТУ: російська