Є.Ю.Розіна
Звукокапілярний метод визначення швидкості звуку в кавітуючій рідині

Акустичний вiсник, Том 8 № 4, (2005) с.51-58
Обговорені властивості звукокапілярного ефекту, покладені в основу методу визначення швидкості звуку в кавітуючій рідині. Обгрунтований звукокапілярний метод використано для визначення швидкості звуку в дистильованій воді при збудженні у ній локалізованого кавітаційного процесу. Проведено порівняння отриманого результату з відомими даними для паро-рідинного середовища у стаціонарному випадку та в процесі фазового переходу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
швидкість звуку, звукокапілярний ефект, кавітуюче середовище
МОВА ТЕКСТУ: російська