Ю.М.Дудзінський
Кавітаційна ерозія у ближньому полі осесиметричного гідродинамічного випромінювача

Акустичний вiсник, Том 8 № 4, (2005) с.46-50
Розглянуто зменшення інтенсивності акустичних імпульсів у ближньому полі осесиметричного гідродинамічного випромінювача. Отримано вираз для питомої потужності, поглинутої в одиниці об'єму рідини, як функцію тривалості експонентного імпульсу та відстані від межі області звукоутворення. За ерозією зразків експериментально досліджено кавітаційну активність ближнього поля випромінювача. Проведено порівняння теоретичних і експериментальних результатів. Виявлено пряму залежність між зменшенням маси зразків і питомою потужністю хвиль, поглинутих одиницею об'єму рідини.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
занурений струмінь, осесиметричний гідродинамічний випромінювач, кавітаційна ерозія, ближнє поле, поглинання хвиль
МОВА ТЕКСТУ: російська