А.О.Ватульян, П.С.Углич
Обернена геометрична задача для пружно-рідинного шаруватого середовища

Акустичний вiсник, Том 8 № 4, (2005) с.20-28
Розглянуто плоску задачу про вимушені коливання стисливої ідеальної рідини, обмеженої зверху пружним шаром з нерівною нижньою поверхнею. Побудовано розв'язок зворотної задачі про визначення форми нижньої поверхні за характером коливань верхньої. Для розв'язання прямої задачі запропоновані три підходи - метод малого параметру, метод граничного елемента, а також наближення Борна. Розв'язок зворотної задачі зведено до розв'язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду. Наведено результати чисельних експериментів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
двошарове середовище, нерівна поверхня, обернена задача, відновлення форми
МОВА ТЕКСТУ: російська