В.Г.Абакумов, К.А.Трапезон
Про новий підхід при розрахунку та проектуванні акустичних концентраторів

Акустичний вiсник, Том 8 № 4, (2005) с.7-13
У статті розглянуто алгоритм аналітичного розрахунку та шляхи проектування концентраторів, профілі яких визначаються функцією спеціального вигляду, що містить довільну сталу. В якості обгрунтування переваг застосування запропонованого алгоритму наведено схему побудови акустичного концентратора поздовжніх коливань.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
акустичний концентратор, пружний стержень, змінний переріз, амплітуда зміщень
МОВА ТЕКСТУ: російська