В.М.Косенков, Л.А.Каменська, Н.В.Старков
Визначення тиску на пластину в замкненій розрядній камері

Акустичний вiсник, Том 8 № 1-2, (2005) с.64-68
Виконано теоретичне дослідження просторово-часового поля тиску, яке виникає внаслідок електричного розряду в об'ємі води, обмеженому жорсткими стінками. Визначені характеристики хвилі тиску, яка діє на поверхню пластини, розоміщеної у заданій частині резервуара, і їх зв'язок з параметрами електричного розряду.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
просторово-часове поле тиску, електричний розряд, поверхня пластини
МОВА ТЕКСТУ: російська