Н.Н.Кізілова
Спектральні характеристики і залежності тиск—витрата при хвильових течіях рідини в системах в’язкопружних трубок

Акустичний вiсник, Том 8 № 1-2, (2005) с.54-63
Наведені результати дослідження осесиметричної хвильової течії в'язкої нестисливої рідини у товстостінній трубці з в'язкопружного матеріалу. Отримані вирази для компонентів швидкості руху рідини, зміщення стінки й тиску в рідині. Проведені розрахунки об'ємної витрати у трубці зі змінним перерізом з урахуванням відображення хвилі на кінці трубки. На основі отриманих результатів розраховані параметри хвиль, які поширюються в артеріальних руслах, змодельованих системами трубок із заданими геометричними і механічними властивостями. Досліджено спектри хвильової провідності русел з різною геометрією, залежності тиск-витрата на вході в систему та інтенсивності падаючої й відбитої хвиль розрідження та стиску, зв'язаних з відбиттями хвиль у системах трубок. Шляхом комп'ютерного моделювання проведено порівняльний аналіз впливу різних геометричних і механічних параметрів русла на досліджені залежності. Виділені діагностично інформативні параметри, які дозволяють оцінити стан кровообігу в системі за результатами вимірювання тиску й витрати у живильній артерії органу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
осесиметрична хвильова течія в'язкої нестисливої рідини, в'язкопружний матеріал, об'ємна витрата, спектри хвильової провідності русел, артерія
МОВА ТЕКСТУ: російська