А.А.Назаренко
Тиск в звукоутворюючому елементі гідродинамічної випромінюючої системи на протязі періоду коливань

Акустичний вiсник, Том 7 № 4, (2004) с.52-56
Досліджено прямотечійне гідродинамічне джерело акустичних коливань зі звукоутворюючим елементом кавітаційної природи. Виходячи зі швидкості зміни тиску в кавітаційній області, з урахуванням окремих фаз її формування і розвитку знайдено тиск у ній як функцію часу протягом періоду коливань. Цю функцію досліджено на екстремум. Визначено надлишковий тиск, при якому відбувається вибухоподібний викид вмісту кавітаційної області. Розрахункову залежність тиску від часу співставлено з реальними осциллограмами акустичного сигналу, який генерується випромінюючою системою.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
прямотечійне гідродинамічне джерело акустичних коливань, кавітаційна область, акустичний сигнал
МОВА ТЕКСТУ: російська