О.М.Гомілко, В.І.Денисенко
Задача Неймана для рівняння Гельмгольца у зовнішності прямолінійно-кругової луночки

Акустичний вiсник, Том 7 № 4, (2004) с.28-33
Розглянуто питання про побудову розв'язку плоскої граничної задачі Неймана для рівняння Гельмгольца у зовнішності прямолінійно-кругової луночки. Запропоновано підхід, який грунтується на використанні методу часткових областей і принципу відбиття для розв'язків рівняння Гельмгольца через відрізок. Вихідну граничну задачу зведено до нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Досліджено асимптотичну поведінку невідомих алгебраїчної системи на нескінченності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
плоска гранична задача Неймана для рівняння Гельмгольца, зовнішність прямолінійно-кругової луночки, метод часткових областей,принцип відбиття для розв'язків рівняння Гельмгольца через відрізок
МОВА ТЕКСТУ: російська