А.О.Борисюк
Генерація звуку обмеженою областю збуреної течії в жорсткостінному каналі кругового поперечного перерізу. Частина 2. Частинні випадки

Акустичний вiсник, Том 7 № 4, (2004) с.10-20
Розглянуті частинні випадки розробленої раніше теорії генерації звуку обмеженою областю збуреної течії у нескінченному прямому жорсткостінному каналі кругового поперечного перерізу. Досліджені ситуації, коли у згенерованому акустичному полі домінує внесок об'ємних квадруполів або поверхневих диполів. При цьому інтерес становлять такі потоки і форми локальних неоднорідностей геометрії каналів, при яких регіон збуреної за неоднорідністю течії займають рівномірно розподілені великі або малі вихори. Для розглянутих випадків отримані відповідні спрощені вирази для згенерованої акустичної енергії та проведені їх оцінки для характерних масштабів у області збурення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
генерація звуку обмеженою областю збуреної течії, нескінченний прямий жорсткостінний канал кругового поперечного перерізу, об'ємні квадруполі, поверхневі диполі
МОВА ТЕКСТУ: українська