Г.А.Барбашова, А.І.Вовченко, Л.А.Каменська, В.В.Шамко
Керування гідродинамічними процесами при електровибуховому багатоімпульсному підведенні енергії

Акустичний вiсник, Том 7 № 4, (2004) с.3-9
Методом чисельного експерименту обгрунтовано можливість керування гідродинамічними процесами підводного електровибуху при багатоімпульсному введенні енергії в плазмовий розрядний канал. Показані шляхи зміни традиційних для електровибуху форм епюр швидкість-час і тиск-час для розрядного каналу й рідини, яка оточує його, за рахунок варіації числа циклів введення енергії та її дозування.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
підводний електровибух, багатоімпульсне підведення енергії, плазмовий розрядний канал
МОВА ТЕКСТУ: російська