В.Ю.Семенов
Новий підхід до обчислення лінійних спектральних частот мовних сигналів, що базуються на властивості міжфреймової впорядкованності

Акустичний вiсник, Том 7 № 3, (2004) с.55-64
Розглянуто актуальну проблему пошуку лінійних спектральних частот (ЛСЧ), які є еквівалентною формою представлення полюсної моделі голосового тракту. Виконано дослідження взаємного розташування ЛСЧ на суміжних квазістаціонарних часових інтервалах (фреймах). На основі цього запропоновано новий підхід до обчислення ЛСЧ, який складається з двох етапів - локалізації ЛСЧ та їх точного обчислення. Показано, що етап локалізації ефективно зводиться до перевірки властивості міжфреймової упорядкованості ЛСЧ. Продемонстровано, як для прискорення стадії точного обчислення ЛСЧ можуть бути використані їхні значення, знайдені на попередньому фреймі. У результаті тестування на різноманітних мовних сигналах продемонстровано зменшення кількості операцій до 2.5 разів у порівнянні з версією методу, який не використовує апріорну інформацію про взаємне розташування ЛСЧ на суміжних фреймах, та до 3.4 разів у порівнянні з широко використовуваним методом Кабала. Окрім того, показано, що максимальні (пікові) обчислювальні витрати запропонованого методу менші не тільки за мінімальні витрати методу Кабала, але й за мінімальні витрати прискореної комбінації методу Кабала з методом Ньютона. Це свідчить про перевагу застосування розробленого методу в системах реального часу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
лінійні спектральні частоти, полюсна модель голосового тракту, фрейм, метод Кабала
МОВА ТЕКСТУ: російська