Ю.М.Дудзінський, О.В.Сухарьков, Н.В.Манічева
Модель прямоточного гідродинамічного випромінювача з кільцевим соплом і східчастою перешкодою

Акустичний вiсник, Том 7 № 3, (2004) с.49-54
Розглянуто модель осесиметричного гідродинамічного випромінювача, утвореного пружним зануреним струменем-оболонкою. Обчислено основну частоту акустичного сигналу як функцію властивостей робочої рідини, геометричних і гідродинамічних параметрів струменя. Проведено співставлення теоретичних і експериментальних результатів. Запропоновано критерій відповідності наведеної моделі реальним випромінювачам даного типу
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гідродинамічний випромінювач, пружній занурений струмінь-оболонка, частота акустичного сигналу, геометричні та гідродинамічні параметри струменя
МОВА ТЕКСТУ: українська