А.Б.Анан’єв, Д.В.Просвіров
Спектральне порівняння музичних творів

Акустичний вiсник, Том 7 № 3, (2004) с.7-13
Наведено методику розрахунку відстані між спектрами музичних творів в оркестровому виконанні, осередненими на тривалому часовому інтервалі. На прикладі вибірки музичних творів різних жанрів показано, що такі характеристики відображають ступінь тембрової подібності музики, що виконується. Одержані результати можуть служити об'єктивною опорою при обговоренні подібності узагальненого звучання різних музичних творів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
спектри музичних творів, осереднення на часовому інтервалі, темброва подібність
МОВА ТЕКСТУ: російська