О.І.Вовченко, В.Г.Ковальов, В.О.Поздєєв
Гідродинамічні характеристики электричного розряду в рідині при введенні енергії в канал у вигляді послідовності імпульсів

Акустичний вісник, Том 5 № 3, (2002) с.12-18
Розглянуто зовнішню гідродинамічну задачу електричного розряду у воді при введенні у циліндричний канал енергії у вигляді послідовності імпульсів. Виконано постановку відповідної початково-граничної задачі з рухомою границею для хвильового рівняння. Аналітичне рішення задачі отримано методом нелінійного перетворення часу. Показано вплив накладення малих пульсацій на лінійний закон зростання радіуса каналу. З'ясовано особливості гідродинамічних характеристик електророзряду.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
рiдина, електричний розряд, зростання радiусу каналу
МОВА ТЕКСТУ: російська