Є.Ю.Розіна
Капілярно-вібраційне розпилення рідини

Акустичний вісник, Том 5 № 2, (2002) с.43-53
Описаний капілярно-вібраційний метод розпилення рідини. Експериментально досліджені різні режими розпилення, обговорені фізичні процеси, якi лежать в основi методу. Капілярно-вібраційні режими розпилення, їхні параметри й стабільність класифіковані з точки зору балансу притоку-відтоку рідини на зрізі робочого капіляра.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
капiлярно-вiбрацiйне розпилення, баланс притоку-вiдтоку, режими розпилення
МОВА ТЕКСТУ: російська