В.І.Гуляєв, В.В.Гайдайчук, Г.М.Іванченко
Фокусування плоскої нестаціонарної хвилі еліпсоїдальною межею розділу трансверсально-ізотропних середовищ

Акустичний вісник, Том 5 № 2, (2002) с.27-32
З використанням нульового наближення променевого методу розв'язана задача про перебудову фронтів квазіпоздовжніх та квазіпоперечних хвиль сильного розриву, які формуються при падінні плоскої нестаціонарної хвилі на криволінійну межу розділу пружних трансверсально-ізотропних середовищ з різними фізичними властивостями. Для розв'язування нелінійних рівнянь типу Снеліуса застосовується синтез методу продовження розв'язку по параметру та алгоритму Ньютона. Аналізуються ефекти розсіювання та фокусування нестаціонарних хвиль як окремі випадки біфуркації фронтів та утворення каустик.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
плоска хвиля, трансверсально-iзотропне середовище, межа роздiлу, елiпсоїд, акустичне фокусування
МОВА ТЕКСТУ: українська