А.О.Борисюк
Експериментальне дослідження пристінного тиску в трубі за циліндричною вставкою з ексцентриситетом

Акустичний вісник, Том 5 № 2, (2002) с.3-12
Вивчено поле пульсацій пристінного тиску в трубі за циліндричною вставкою з ексцентриситетом. Виявлено різке зростання тиску в скінченній області за вставкою й наявність чіткого максимуму перед точкою приєднання відривної течії. Отримані наближені оцінки для відстані від осесиметричної вставки до точки максимуму тиску та значення самого тиску в цій точці. Вивчення поведінки частотного спектра поля тиску дозволило виявити в ньому низькочастотні максимуми. Вони складають основну відмінність досліджуваного спектра від спектра пульсацій пристінного тиску у повністю розвиненій турбулентній течії в трубі. Встановлено, що ці максимуми визначаються відповідними великомасштабними вихорами у регіонах відривної та приєднаної течії, а їхні частоти - характерними частотами формування цих вихорів. Дослідження впливу величини ексцентриситету вставки на статистичні характеристики поля тиску показало, що зміна ексцентриситету впливає на частотний спектр сильніше, ніж на середньоквадратичний тиск.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
течiя в трубi, ексцентрична вставка, пристiнний тиск, спектр тиску, частоти формування вихорiв
МОВА ТЕКСТУ: українська