В.Н.Олійник
Акустичні властивості шару на жорсткій основі при локальному вiброзбудженні

Акустичний вісник, Том 5 № 1, (2002) с.42-49
Методом часткових областей розв'язано задачу про локальне віброзбудження плоскопаралельного шару акустичного середовища, який лежить на абсолютно жорсткій основі. За джерело вібрації правив прикладений до вільної поверхні шару круглий жорсткий поршень, який здійснює гармонічні коливання із заданою нормальною швидкістю. Таку систему запропоновано як механічну модель контактної взаємодії поверхневих м'яких біотканин грудної клітки людини з кінематичними сенсорами, які застосовуються у медицині й біофізичних дослідженнях. При цьому можливість розповсюдження в тканинах поперечних хвиль ігнорувалась. При проведенні чисельного аналізу основну увагу було приділено розрахунку частотних залежностей імпедансу випромінювання поршня в діапазоні, який відповідає чутному звуку. Знання цієї характеристики необхідне для прогнозування спотворень, які вносяться присутністю сенсора у коливання грудної клітки в зоні контакту. Одержані результати свідчать про те, що, нехтуючи можливістю розповсюдження поперечних хвиль, неможливо адекватно змоделювати контактну взаємодію вібратора (сенсора) з біотканиною.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
плоскопаралельний шар, акустичне середовище, локальне вiброзбудження, iмпеданс
МОВА ТЕКСТУ: російська