В.Т.Маципура
Випромінювання звуку граткою, яка утворена співвісними циліндричними п'єзокерамічними оболонками з торцевими екранами. Частина III. Аналіз чисельних результатів: дальнє поле

Акустичний вісник, Том 5 № 1, (2002) с.37-41
Досліджено дальнє поле випромінювання звуку граткою, яка утворена співвісними циліндричними п'єзокерамічними оболонками з торцевими екранами. Як вихідні було використано розрахункові співвідношення, одержані в роботі [1]. Обраховано характеристики напрямленості гратки з різними властивостями поверхонь екранів. Показано, що найефективішими є екрани, які повністю складаються з акустично м'яких поверхонь. Встановлено факт зниження рівня бічного поля випромінювання при збільшенні довжини конічної поверхні торцевих екранів. Показано, що заповнення внутрішнього об'єму гратки водою не призводить до якісної зміни напрямлених властивостей випромінювальної системи. Продемонстровано задовільний збіг результатів обрахунків з експериментальними даними, що одержані на макеті випромінювача.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
випромiнювальна гратка, п'єзооболонка, акустичний екран, дальнє поле, характеристика напрямленостi
МОВА ТЕКСТУ: російська