А.О.Борисюк
Експериментальне дослідження пристінного тиску в трубі за стенозом

Акустичний вісник, Том 5 № 1, (2002) с.13-21
Вивчено поле пульсацій пристінного тиску в трубі за стенотичним звуженням. Виявлено різке зростання тиску в скінченній області відразу за стенозом і наявність чіткого максимуму перед точкою приєднання відривної течії. Отримано наближені оцінки для відстані від стенозу до точки максимуму тиску та значення самого тиску в цій точці. Вивчення поведінки частотного спектра пульсацій тиску дозволило виявити в ньому низькочастотні максимуми. Встановлено, що вони визначаються відповідними великомасштабними вихорами в регіонах відривної та приєднаної течії, а їхні частоти - характерними частотами формування цих вихорів. Виявлені максимуми є основною відмінністю досліджуваного спектра від спектра пульсацій пристінного тиску, який характерний для повністю розвиненої турбулентної течії в трубі.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
течiя в трубi, стеноз, пристiнний тиск, вiдривна течiя, приєднана течiя
МОВА ТЕКСТУ: українська