В.В.Бабенко, В.А.Блохін, А.В.Воскобойник, В.Н.Турик
Пульсації швидкості в закрученому струмені вихрової камери

Акустичний вісник, Том 5 № 1, (2002) с.3-12
Наведено результати експериментальних досліджень спектральної густини потужності поперечних та поздовжніх пульсацій швидкості в пристінному струмені вихрової камери. Показано різний внесок частотних компонент спектральних густин у загальну енергію поля пульсацій швидкості при зміні кутів тангенційності струменя, азимутальних кутів від вхідного сопла й відстаней до поверхні вихрової камери, що обтікається. Ядро закрученого струменя більш насичене дрібномасштабними високочастотними вихорами, в порівнянні з пристінною областю струменя, де переважають великомасштабні вихрові системи. Зі збільшенням азимутального кута струменя має місце укрупнення поздовжніх масштабів вихорів у пристінній області струменя, а їхній внесок у загальну пульсаційну енергію зростає.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
вихрова камера, закручений струмiнь, масштаб вихрової системи, енергiя пульсацiй тиску
МОВА ТЕКСТУ: російська