В.Б.Галаненко, Г.Г.Луценко
Структура полів пружних хвиль, що збуджуються електромагнітоакустичним перетворювачем в провідному неферомагнітному напівпросторі

Акустичний вісник, Том 4 № 4, (2001) с.18-26
Досліджено просторову структуру полів об'ємних хвиль, що збуджуються в ближній і дальній зоні дифракції електромагнітоакустичним перетворювачем у неферомагнітному металі. Отримано залежності параметрів випромінюваних хвиль від частоти й відстані між індуктором і поверхнею металу. Встановлено, що випромінювання одиночного елемента (тонкого провідника зі струмом), характеризується порівняно високою напрямленістю, обумловленою протяжністю зони вихорових струмів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
електромагнiтоакустичний перетворювач, неферомагнiтний метал, вихровий струм, характеристика напрямленостi
МОВА ТЕКСТУ: російська