Н.І.Бурау, П.І.Марчук, А.Н.Тяпченко
Аналіз сучасних методів обробки акустичних сигналів для використання в задачах віброакустичної діагностики

Акустичний вісник, Том 4 № 4, (2001) с.3-10
З метою тестування деяких сучасних методів обробки акустичних сигналів: методу множинної класифікації сигналів, методу Проні, частотно-часового аналізу, вейвлет-перетворення - проведено обробку акустичного сигналу, що являє собою імпульсний відгук бездефектного турбінного колеса при ударному збудженні однієї з лопаток. Продемонстровано ефективність розглянутих методів обробки й доцільність їхнього використання в задачах віброакустичної діагностики початкових утомних дефектів у лопатках робочих коліс авіаційних двигунів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
обробка сигналiв, вiброакустична дiагностика, метод Пронi, вейвлет, частотно-часовий аналiз
МОВА ТЕКСТУ: російська