В.Г.Карнаухов, Т.В.Карнаухова, В.І.Козлов, В.К.Луц
Вплив дисипації і спричиненого нею вібророзігріву на характеристики коливань тришарових п'єзоелектричних оболонок обертання

Акустичний вісник, Том 4 № 3, (2001) с.39-52
Розглянута задача про вимушені коливання і вібророзігрів тришарових п'єзоелектричних оболонок обертання, складених із середнього пасивного та двох п'єзоактиивних зовнішніх шарів. Дисипативні властивості матеріалів враховуються на основі концепції коплексних характеристик. У випадку незалежних від температури властивостей матеріалів задача зведена до послідовного розв'язування задачі електромеханіки, розрахунку дисипативної функції та розв'язування рівняння теплопровідності з відомим джерелом тепла. Для залежних від температури властивостей матеріалів задача стає суттєво нелінійною і для її розв'язування запроновані ітераційні методи в поєднанні з методом скінченних елементів. Детально розглянута задача про коливання і дисипативний розігрів тришарової циліндричної п'єзопанелі. При шарнірному закріпленні її торців для першого із вказаних випадків одержано аналітичні розв'язки. Співставлення аналітичних і скіченно-елементних розв'язків свідчить про високу точність та ефективність розробленого чисельно-аналітичного методу. Для другого із вказаних випадків представлені результати розрахунків частотної залежності амплітуди коливань, температури, коефіцієнтів затухання та електромеханічного зв'язку в околі першого резонансу. Всі ці характеристики показують типову для нелінійних систем поведінку.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
п'єзоелектрик, оболонка обертання, дисипацiя, вiбророзiгрiв
МОВА ТЕКСТУ: російська