Ю.П.Бай, В.І.Сторожев, В.А.Шпак
Короткохвильові асимптотичні властивості нормальних хвиль у двошарових кристалічних пластинах

Акустичний вісник, Том 4 № 2, (2001) с.3-10
Проведено якісне та кількісне дослідження закономірностей локалiзацiї у високочастотному короткохвилевому діапазоні для нормальних пружних хвиль із різною орiєнтацією напряму розповсюдження в площині двошарового хвилеводу з орторомбiчних монокристалів із колiнеарними осями пружної симетрії. Наведені результати ілюстративних розрахунків кінематичних та енергетичних характеристик локалізованих хвиль для хвилеводу, в якому реалізуються чотири типи локалізації. Показано, що для різних напрямків розповсюдження нормальних хвиль у двошаровій кристалічній пластині орторомбічної системи з колінеарними пружноеквівалентними напрямками утворюючих шарів може реалізуватися широкий спектр механізмів локалізації у високочастотному короткохвилевому діапазоні.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
орторомбiчнi монокристали, нормальнi хвилi, типи локалiзацiї
МОВА ТЕКСТУ: російська