В.Н.Олійник
Особливості "тканинного" каналу поширення звуку в грудній клітці людини

Акустичний вісник, Том 3 № 4, (2000) с.54-63
Досліджено поширення звуку по біологічним тканинам грудної клітки з урахуванням наявності її реберного каркасу й поверхневих м'яких тканин. Одержані оцінки густини, швидкості звуку й декремента згасання звуку в паренхімі легенів та м'яких біотканинах. В рамках підходів лінійної акустики побудовано математичну модель, яка дозволяє дати кількісну оцінку ефективності передачі звуку з легенів до поверхні тіла людини. Показано, що при розповсюдженні звуку в системі домінує поршньова мода. Встановлено, що при розповсюдженні в грудній клітці звуків дихання вплив реберної гратки проявляється в постійному додатковому ослабленні сигналу. Показано, що в низькочастотній області спектр респіраторних звуків у нормі формується джерелами, розташованими по всьому об'єму легенів. Високочастотна ж частина спектру формується переважно джерелами, що розташовані на периферії легенів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
грудна клiтка, бiотканини, паренхiма легенiв, швидкiсть звуку, згасання
МОВА ТЕКСТУ: російська