Ю.А.Косевич, Є.С.Сиркін
Поверхневе поглинання і резонансна взаємодія пружних хвиль з двовимірним дефектом

Акустичний вісник, Том 3 № 3, (2000) с.62-71
Розглянуто резонансну взаємодію об'ємного акустичного фонона з плоским дефектом у твердому тілі з урахуванням об'ємного та поверхневого поглинення. Описано взаємодію з неоднорідним двовимірним пружним шаром, який має внутрішній динамічний ступінь вільності, а також з однорідним плоским дефектом. Доведено, що резонансне відбиття об'ємного поперечного фонона на однорідному двовимірному дефекті, яке обумовлене взаємодiєю з глибоко проникаючею хвилею витікання, є надзвичайно чутливим до акустичного поглинання, особливо об'ємного. Одержані обмеження на максимальні значення дисипативних параметрів середовища, за яких ще можливе сильне відбиття об'ємного поперечного фонона однорідним двовимірним дефектом. Взаємодія об'ємного дефекта з резонансною модою неоднорідного двовимірного шару, яка призводить до акустичного просвітлення межі розділу, є менш чутливою до об'ємного акустичного поглинання, оскільки не супроводжується збудженням глибокопроникаючої хвилі витікання. Передбачене аномально сильне поверхневе поглинання об'ємного поперечного фонону, за якого половина падаючей акустичної енергії поглинається на двовимірному дефекті в результаті взаємодії з глибоко проникаючею хвилею витікання.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
фонон, плоский дефект, резонансна взаємодiя, поверхневе поглинання, хвиля витiкання
МОВА ТЕКСТУ: російська