А.В.Глущенко, В.С.Сперкач, О.В.Ярощук
Поширення звуку в рідкому кристалі 5ЦБ та суспензіях аеросилу на його основі

Акустичний вісник, Том 3 № 3, (2000) с.26-31
Досліджені швидкість та поглинання звуку в нематичному рідкому кристалі 4-n-пентил-4'-ціанобіфенілі (5ЦБ) та його сумішах з аеросилом при температурах нематичної та ізотропної фаз. Як у чистому 5ЦБ, так і в його сумішах з аеросилом виявлені дві області релаксації з частотами fr1≈10 МГц та fr2≈400 МГц. Частота релаксації fr1 критичним чином зростає в області переходу нематик-ізотропна рідина та зменшується із зростанням концентрації аеросилу. В той же час, частота fr2 не проявляє критичності в області фазового переходу та практично не змінюється при внесенні аеросильної домішки. Вважається, що перша область релаксації обумовлена особливостями мезоморфного стану, а друга характерна для всіх рідин. Лінійне зростання поглинання та монотонний спад швидкості звуку при зростанні концентрації аеросилу свідчать про утворення в суспензії окремих агрегатів аеросилу та відсутність структури тривимірної сітки.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
рiдкi кристали, швидкiсть звуку, коефiцiєнт поглинання, область релаксацiї
МОВА ТЕКСТУ: українська