В.П.Сахно, В.В.Федоров
Визначення швидкості звуку у вихлопних газах двигуна внутрішнього згорання

Акустичний вісник, Том 3 № 1, (2000) с.73-77
Розглянуто метод визначення швидкості звуку у вихлопному газі двигуна внутрішнього згорання, що є необхідною умовою при проектуванні реактивних глушників. Реалізація методу здійснюється шляхом вимірювання затухання акустичних хвиль. Вимірюється рівень шуму вихлопу без глушника та з глушником. За одержаними даними встановлюється ефективність шумоглушіння. З формули для розрахунку ефективності шумоглушіння реактивного глушника одержується формула для розрахунку швидкості звуку у вихлопі. У цій формулі всі параметри відомі: рівень ефективності глушника, частота вихлопу, відношення площ поперечних перерізів глушника та підвідної труби, довжина глушника. Встановлена таким чином швидкість звуку надалі може бути використана не тільки для двигунів того типу, для якого робились вимірювання та розрахунки, але і (з певним наближенням) для деяких інших типів двигунів. Запропоновано і теоретично обгрунтовано конструкцію експериментальної установки, яка дозволяє реалізувати даний метод. Розглянуто похибку методу та шляхи підвищення його точності.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
швидкiсть звуку, вихлопнi гази, реактивний глушник, рiвень шуму
МОВА ТЕКСТУ: українська