О.Г.Лейко, В.Г.Савін, В.П.Ткаченко, Ю.Є.Шамарін
Закономірності взаємодії плоскої акустичної хвилі з циліндричною граткою, утвореною п'єзокерамічними циліндричними перетворювачами

Акустичний вісник, Том 3 № 1, (2000) с.51-60
Виконано чисельний аналіз зв'язаних полів, що виникають у кругових та дугових циліндричних гратках, утворених із тонкостінних п'єзокерамічних циліндричних перетворювачів, при взаємодії їх з плоскими акустичними хвилями. Встановлені фізичні закономірності впливу цієї взаємодії на акустичні, механічні й електричні поля граток в залежності від параметрів перетворювачів, граток та хвиль. Показано, що взаємодія перетворювачів у такій системі обумовлює втрату однорідности кутової залежності акустичних, механічних та електричних полів окремих перетворювачів, а також набуття напрямлених властивостей системою в цілому. Показана суттєва роль внутрішньої області кругових граток на формування їхніх діаграм розсіяння.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
круговi та дуговi гратки, п'єзокерамiчний цилiндр, дiаграма розсiяння
МОВА ТЕКСТУ: російська