С.М.Д'яченко, І.К.Сенченков
Дослідження характеристик складеного стержньового перетворювача при довільному розташуванні п'єзокерамічного елемента

Акустичний вісник, Том 3 № 1, (2000) с.42-50
Досліджено залежність електричних і механічних характеристик складеного стержньового п'єзоелектричного перетворювача від розташування п'єзоактивного елемента, який має постійну товщину. Задача формулюється в межах стержньової теорії і розв'язується чисельним методом ортогональної прогонки. Розглядаються чотири варіанти перетворювача, які відрізняються матеріалами накладок. Проведено їх порівняльний аналіз відносно різних критеріїв. Надані практичні рекомендації стосовно використання таких перетворювачів у різних технологічних застосуваннях.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
стержньовий п'єзоелектричний перетворювач, п'єзоактивний елемент, накладки, метод ортогональної прогонки
МОВА ТЕКСТУ: російська